Gode råd om roser

· Plantning
· Lysforhold
· Vanding
· Gødning
· Beskæring
· Rosenflytning
· Vinterdækning
· Værd at vide


Plantning
Ved plantning af roser er det vigtigste at få rosen sat så dybt, at podestedet er mindst 7 til 10 cm. under jorden, og at rødderne ikke bøjer opad.

Selvfølgelig skal jorden være veldrænet, og fri for traktose, så der ikke står vand om vinteren, men ellers er roserne ikke så krævende. Når man har plantet er det vigtigt, at jorden trykkes tilpas fast omkring rødderne således, at de har jordkontakt.

Den bedste jord er en god muldjord, men roser klarer sig dog normalt godt i lerjord. Den mest stive lerjord kan forbedres med sand og grov opkalket spagnum eller god omsat kompost. Når man planter roser er det meget vigtigt at følge gødningsanvisningen, for at opnå et godt resultat.

Planter man roser ved en mur anbefales det, at man lader rødderne vende væk fra muren. På denne måde er det nemmere for roserne at få vand når det regner.

Lysforhold
Generelt må man sige, at roser elsker fuld sol, men forholdsvis mange sorter klarer sig fint på en plads med det vi kan kalde en let halvskygge. Selv espalieret på en nordvæg kan visse roser udvikle sig næsten optimalt. På sådan en plads holder blomsterne så meget desto længere, end hvis rosen er plantet ved en sydvæg.Ingen roser kan trives i en bøgeskov, men enkelte roser bliver faktisk bedre i lidt skygge, som f.eks. enkelte slyngroser Farverne bliver smukkere og blomsterne holder længere.

Vanding
Roser trives generelt ikke i vandlidende jord, men om sommeren og ved nyplantning kan roserne komme til at mangle vand - hvilket naturligvis heller ikke er godt.

Den bedste måde at tilføre vand på, er ved sivevanding fra slange. Roser kan ikke lide at være våde på bladene for længe af gangen.

Man kan for nogle ganske få kroner købe et stykke siveslange og fordele det i bedet. Det kan evt. graves ned så det ikke ses. Ved at vande med siveslange kan man vande både om dagen og om natten, for ved denne metode fordamper de dyre dråber ikke op i den blå luft. Det gælder om at vande så meget, at jorden også bliver fugtig i dybden.

Hvis den kun er fugtig i det øverste lag kan roserne sætte rødder der, og på den måde rammes ekstra hårdt i den næste tørre periode. Er man tvunget til at anvende en vandspreder, bør man kun vande om natten. Her er bladene alligevel våde af dug og fordampningen er minimal.

Gødning
Roser er "sultne" planter, man ser alt for mange rosenbede som ikke har fået nok gødning og ofte er det også tilført for sent. Roser kan godt lide velomsat naturgødning, men det er ikke let at rådgive om det, da man ikke ved hvor meget næring der er i. Nogen gange kan en sådan naturgødning i første omgang kræve ekstra kvælstof, for at sætte omsætningen i gang, således der senere kan frigives næringsstoffer. Man må derfor selv prøve sig frem.Derimod er det muligt at rådgive om alm. Handelsgødning 23-3-7, (Blåkorn eller Hoechst) som er velegnet til roser, da det er en klorfattig type. Alle roser, der remonterer (blomstre flere gange i sæsonen) bør have gødning tildelt over tre gange. Første gang skal være i slutningen af marts eller i begyndelsen af april. Det er vigtigt at få gødningen tidligt ud for, at den kan blive opblødt og fordelt i jorden, så den er klar til brug for roserne når de rigtig behøver den i maj måned. Dosis er 1. dl. gødning pr. 2 kvadratmeter. Roser hører til de planter, der har rødderne dybere i jorden, hvorfor der ikke skulle være fare for udvaskning.

Næste gang de remonterende roser behøver gødning er når de står med store knopper, klar til at springe ud. Dosis er stadig 1 dl. pr. 2 kvadratmeter. Vær opmærksom på ikke at tildele gødning når bladene er våde, da gødningen så kan blive hængende og svide bladene.

Tredje gang roserne behøver næring er efter første afblomstring. Dosis er igen den samme. Efter 1. august bør man ikke tildele gødning med kvælstof (N), da det kan forringe rosernes overvintring.

De roser, der kun blomstre en gang på en sæson har brug for mindre gødning. Tildel 1 dl. pr. 2 kvadratmeter om foråret og når blomstringen er overstået, hvis man skal have planten bygget op.

Beskæring
Beskæringen indrettes på, hvilken rosengruppe det drejer sig om, hvorfor der henvises til de respektive grupper.

Men generelt kan roserne inddeles i dem, der blomstre på etårige skud og de roser, som blomstre fra toårige grene. I den sidste gruppe begrænses beskæringen til fjernelse af døde og for gamle grene, og en let studsning til at holde rosen i harmonisk vækst. Med hensyn til den førstnævnte gruppe bør man ikke være tilbageholdende med beskæringen.Selvom man er kommet lidt for sent i gang (måske først i slutningen april eller i begyndelsen af maj) og roserne er begyndt at skyde nye friske skud, er det vigtigt at få specielt buket- og storblomstrede klippet ned til en højde af 15-20 cm.

Der er skrevet megen litteratur om den helt rigtige måde at beskære sine roser på, og dette kan nemt virke afskrækkende på mange haveejere, så de tager altfor forsigtigt fat. Det er slet ikke så afgørende, hvordan man beskærer, bare det bliver gjort!

Rosenflytning
Det går fint at flytte roser rundt i haven, hvis det sker i perioden fra først i oktober til først i april. Der kan være forskellige grunde til at flytte sine roser. Man kan have to sorter, der misklæder hinanden, eller måske er havens øvrige vækster vokset til så de skygger for roserne.

Det er ikke anbefalelsesværdigt at flytte roserne om sommeren, men det kan jo dreje sig om en ganske særlig rose. Her kan man vove forsøget, ved først at skære den mest bløde vækst bort fra rosen, plante sent om aftenen og sørge for rigelig vanding samt skygge til de følgende dage.

Vinterdækning
Om efteråret skal roserne tildækkes for ikke at tørre ud og få kuldeskader i vinterens løb.
Du kan bruge granris, halm, bladaffald el. lign.

Står roserne i potter, kan de overvintre i drivhuset, garagen eller kælderen. Man kan - hvis man vil passe ekstra godt på dem, pakke dem ind i flamingo, avispapir, bobleplastik eller lignende.

Værd at vide
Før roserne sættes i vasen, fjerner du alle blade under vandoverfladen, da bladene indeholder stoffer, der får blomsterne til at forgå hurtigere.
Roserne sættes i lunkent vand - evt. tilsat holdbarhedsmiddel som det, man får hos blomsterhandleren, når man køber en buket.
På den måde forlænges blomsternes holdbarhed flere dage.

Når du skal tørre en rose, skal den plukkes, når blomsten har åbnet sig en smule.
Hæng en lille buket til tørring omvundet med et stykke blomstertråd. Find et tørt og mørkt sted og lad buketten hænge, til den er helt tør.

Op til top!

Læs her:
Alt om okulation af roser
Læs her:
Roser kan også få sygdomme
Link:
Gode haveråd fra Juelsminde Planteskole