Generelle haveråd fra Juelsminde Planteskole

· Haven
· Plantevalg og gødning
· Urtehaven
· Vand
· Maskiner


Haven
Dyrk din have, lød det gode råd fra filosoffen Voltaire. 
En veltilrettelagt og velpasset have med god jordstruktur og modstandsdygtige planter klarer sig bedst mod insekter og ukrudt. Og der findes gode alternativer til kemiske bekæmpelsesmidler, kunstgødning og andet, der kan skade miljøet.
Vore haver bør være oaser i et intensivt dyrket land. Steder hvor også vilde dyre- og plantearter kan finde et fristed. 
Vi skal ikke leve af afgrøderne fra haven - selv om de kan være et godt supplement. Både prydhaven, grøntsagshaven og frugthaven skal også være til fryd og fornøjelse. Det passer ikke sammen med en adfærd, der ødelægger fødegrundlaget 
for dyr og fugle - og som bidrager til at ødelægge vort drikkevand.

Undgå ukrudt i haven
Vis tolerance over for vilde blomster i haven.
Acceptér mos og bellis i græsplænen.
Begræns arealet med bar jord.
Dæk jorden og beskyt den mod udtørring.
Brug bunddækkeplanter, for eksempel vedbend, storkenæb, løvefod og skovbundsplanter. Eller brug barkflis og græs- og hækafklip mellem prydbuske.
Fjern ukrudtet mekanisk med et hakkejern, skuffejern eller lugejern.
Fjern ukrudtet på flise- eller brostensarealer med en gasbrænder eller ved hyppig fejning med en stiv kost/børste - helst efter regn.

Undgå skadelige insekter i haven
Brug overbrusning med brun sæbe mod bladlus. Bland 
2-3 spiseskefulde i 1 liter vand. Lidt sprit i vandet øger effekten.

Plantevalg og gødning
Brug sunde, robuste og sygdomsresistente planter, der klarer sig godt i kampen mod ukrudt, sygdom og skadedyr. Og planter, som passer til forholdene i din have.
Økologisk dyrkede eller sorter fremavlede specielt til øko-logisk avl, egner sig til dyrkning uden sprøjtemidler.
Brug kartoffelsorter, som er resistente over for kartoffelbrok og kartoffelnematoder og som ikke er modtagelige for skimmel.
Lad planterester og græs blive liggende i haven.
Gød med formuldet staldgødning, opblandet hønsemøg eller med kompost frem for med kunstgødning. Brug ikke frisk grisemøg, der kan indeholde indvoldsorme.
Gød først i maj-juni, når planterne er i vækst og kan optage næringen.
Lad være med at gøde græsplænen. Så skal den bare slås oftere.
Lad jorden holde fri. Lad for eksempel et stykke af grøntsagshaven holde fri et år af gangen, hvor du sår den til med for eksempel blå lupin, jordkløver eller solsikke. Og giv så et nyt stykke fri året efter. Det tilfører jorden kvælstof, gør den mere frugtbar og forebygger sygdom hos planterne.

Urtehaven
Gør ikke urtehaven større end nødvendigt.
Begræns arealet med bar jord.
Sæt grøntsagerne så tæt, at de vil skygge ukrudtet ud.
Rens jorden grundigt for ukrudt, før du sår grøntsagerne.
Fjern ukrudt mekanisk med et hakkejern, skuffejern eller lugejern.
Brug barkflis eller halm mellem frugtbuske. Det holder ukrudt og angreb af skadedyr nede.
Undgå skadelige insekter og svamp i urtehaven
Vis tolerance over for ikke-skadelige insekter.
Køb kun sorter af grøntsager, frugt og bærbuske, der er modstandsdygtige overfor angreb af svamp og insekter.
Sæt ikke den samme afgrøde på samme sted 2 år i træk. Sædskifte forebygger sygdomsangreb.
Bland grøntsagerne med hinanden.
Brug halm mellem jordbærrene til at nedsætte svampeangreb.
Forebyg insektangreb på grøntsager, for eksempel gulerødder og kål, med insektnet. Nettet skal slutte tæt og sættes op, inden grøntsagerne er udvoksede.
Beskyt nyttedyr som mariehøns og løbebiller.Vand 
Spar vandet til græsplænen - den bliver grøn igen.
Saml regnvand til vanding og til grovskylning af grøntsager.
Brug vandet fra børnenes soppebassin til at vande med.
Vand planterne efter solnedgang. Vandet fordamper, når solen skinner.
Vand med kande.

Maskiner
Motion frem for maskiner
Danske benzindrevne haveredskaber slipper store mængder kulbrinter ud i luften. Kulbrinter bidrager væsentligt til luftforureningen.
Brug så vidt muligt hånddrevne haveredskaber, for eksempel hæksakse, cylinderplæneklippere, koste og river.
Bruger du benzindrevne haveredskaber, så sørg for at holde dem i god stand.
Elektriske maskiner er bedre end benzindrevne. De forurener også, men langt mindre. 


Op til top!

Viden:
Sådan komposterer man!
Læs her:
Alt om okulation af roser
Læs her:
Roser kan også få sygdomme
Læs her:
Optimale lysforhold for roser!